Oświadczenie misji INUNIMAI

picture-start

Międzynarodowa sieć uniwersytetów medycznych i wydziałów podyplomowych studiów medycznych w dziedzinie Alergologii Molekularnej i Immunologii (International network of medical Universities and departments of postgraduate medical education in the field of Molecular Allergology and Immunology - INUNIMAI) została założona w 2013 r. w celu szkolenia specjalistów w zakresie doskonalenia umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii w dziedzinie alergologii molekularnej i immunologii jak również integracja i współpraca między uczelniami członkowskimi z Europy, Kaukazu, Azji Północnej i Środkowej.

Pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, INUNIMAI oferuje wspólny międzynarodowy program szkoleniowy dla podyplomowych studiów medycznych z zakresu
alergologii molekularnej i immunologii. Międzynarodowa sieć Uniwersytetów jest również platformą rozwoju wspólnych międzynarodowych programów badawczych, wymiany naukowców, opracowywania programów studiów doktoranckich, wspólnych publikacji i organizowania sympozjów naukowych, kongresów i forów.

Edukacja w zakresie alergologii molekularnej opiera się na 4-poziomowym procesie. Pierwszy poziom obejmuje szkolenia dla wykładowców szkół wyższych i prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, który jest światowym liderem w dziedzinie diagnostyki molekularnej. Adaptacja dostarczonych programów edukacyjnych jest prerogatywą uczelni partnerskiej i odbywa się zgodnie z aktywnym ustawodawstwem i wymogami członków i państw, w których członkowie się znajdują.

Obecnie międzynarodowa platforma alergologii molekularnej (INUNIMAI) składa się z 14 uniwersytetów oraz centrów klinicznych i badawczych dla absolwentów i absolwentów podyplomowych studiów medycznych.
Wsparcie finansowe dla INUNIMAI zapewnione jest przez członków, zasoby zapewniane przez organizacje międzynarodowe, dobrowolne finansowanie ze strony przedsiębiorstw, środki otrzymane na edukację na warunkach określonych przez członków. Inne źródła zostaną uwzględnione zgodnie z aktywnym prawodawstwem w państwach, w których znajdują się członkowie.